Mun Phròiseict

'S e farpais filmichean goirid MG ALBA a th' ann am FilmG a tha air a libhrigeadh le Cànan, companaidh nam meadhanan-cruthachail san Eilean Sgitheanach. Chaidh FilmG a stèidheachadh ann an 2008 airson tàlant ùr a leasachadh dhan t-seanal Ghàidhlig aig BBC ALBA a chaidh a stèidheachadh san aon bhliadhna. Thairis air an ùine seo tha an fharpais air còrr math is 400 film goirid a chruthachadh agus gu leòr de dh'oigridh a thàladh dhan ghniomhachas airson am bith-beò a dhèanamh ann an craoladh Gàidhlig.

Sgioba FilmG aig Canan:

Flòraidh Forrest – Manaidsear Phròiseact & Manaidsear Tachartas
Eilidh Rankin – Oifigear Pròiseact
Steve MacCoinnich - Dealbhadair

An sgioba aig MG ALBA:

Iseabail Nic an t-sagairt – Neach-stiùiridh Phròiseict
Katie NicLeòid - Meadhan Sòisealta

Ma tha ùidh agad sa phròiseict agus ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fios gu .(JavaScript must be enabled to view this email address) no fòn gu 01471 888 505/508