Duais Chuspair FilmG, Bhidio Ciùil as Fheàrr - FilmG open 2015