Cluich as Fheàrr, Film Coimhearsnachd as Fheàrr, Dràma as Fheàrr - FilmG open 2016