Stiùiriche Gnìomhachais as Fheàrr, Film Dùthchais as Fhèarr - FilmG open 2018