Cluich as Fheàrr, Film Fòn-làimhe as Fheàrr, Comadaidh/Dràma as Fheàrr - FilmG open 2018