Duaisean nan Seallaidhean, Film Aithris as Fheàrr - FilmG open 2010