Duais Ghàidhlig nam Fileantach, Cluiche as Fheàrr - FilmG youth 2019