Dràma Goirid as Fheàrr, Stiùiriche Ùr as Fheàrr (Gnìomhachas), Cluiche as Fheàrr - FilmG open 2011