Naidheachdan

Farpais YouTube na h-Olympics

Tha sinn air leth toilichte agus sinn air vlogs fhaighinn bho òigridh de ghach aois, mu dheidhinn iomadh seòrsa spòrs.

Chaidh cuid an deasachadh gu snasail, feadhainn eile an lìbhrigeadh le lùths, agus feadhainn eile ann a bheireadh gàire air gamhainn. Cluinnidh sibh cò a shoirbhich ann an ùine nach bi fada idir!