Naidheachdan

Filmichean ‘s fealla-dhà aig Fèis Bhelladrum!

Tha Eilidh a’ togail oirre gu Fèis a’ Chridhe Thartain, no Belladrum, aig an deireadh-sheachdain! Bidh i a’ cluich fhilmichean agus a’ toirt seachad fiosrachadh mun cho-fharpais tron latha air Dihaoine is Disathairne aig OTHERLAND – àite sònraichte a th’aig an fhèis gus bliadhna na h-òigridh a chomharrachadh. Bidh an t-uabhas rudan inntinneach a’ dol aig OTHERLAND, bho obair ealain, gu comadaidh, gu filmichean Gàidhlig.

Bidh sinn a’ taisbeanadh cuid de na filmichean as fheàrr bho FilmG mar a leanas aig Silver Light, taobh a-staigh OTHERLAND:

DIHAOINE

1000 – 1100: Filmichean Dràma

1300 – 1400: Filmichean Aithriseach

1700 – 1800: Filmichean Èibhinn

DISATHAIRNE

1230 – 130: Siùbhlachan Mòr Mìneag agus filmichean dràma eile

1500 – 1530: Bhideothan Ciùil

Agus bidh sinn aig teanta Treehouse a’ toirt seachad fiosrachadh is tips do luchd-film òg bho 1700 gu 1800 air Disathairne! Feuch gun tadhail sibh oirnn!