Naidheachdan

Molaidhean Lachlan

Air seachdain an 16 Iuchar bi FilmG a cuir air bhog bhideo gach latha de na top-tips aig Lachlan Peel, buanaiche an duais airson FilmG as Fheàrr ann a roinn an òigridh an uiridh. Rinn Lachlan a film aige ris fhèin gun taic bhon sgoil no sgioba na bùithtean-obrach aig FilmG. Bha a film aige air a dheagh sgrìobhadh, air fhilmeadh cho math agus le stiùireadh àibheisich gun robh sinn a smaointinn gum biodh e sgoinneil na molaidhean aig Lachlan a chluinntinn feuch daoine òga eile a bhrosnachadh filmichean a’ dhèanamh.

‘S mar sin thànaig Lachlan ‘s na caraidean Eoghan agus Seumas ri chèile agus chuir iad thugainn na molaidhean èibhinn agus glic seo a chi sibh air na sianalan sòisealta againn tron t-seachdain. Ma tha sibhse eòlach air òigridh a bhiodh airson film a’ dhèanamh carson nach cuir sibh fios thugainn, .(JavaScript must be enabled to view this email address).