Stiùiriche Gnìomhachais as Fheàrr

Ged a tha FilmG na shàr chothrom do luchd-tòiseachaidh, tha sinn airson daoine a bhrosnachadh a tha ag obair sna meadhanan mu thràth cuideachd.

Ma tha beachd agad airson prògram, no ma tha thu airson ceum eile a ghabhail ann an saoghal na h-obrach dh’fhaodadh seo a bhith na chothrom agus na chuideachadh dhut.

‘S e £2,500 a tha againn mar dhuais agus tha sinn a’ moladh gu tèid seo a chur a dh’ionnsaigh uidheamachd, trèanadh no pròiseact film eile.

Ma tha thu 30, no fodha, agus ag obair sna meadhanan (ged a bhiodh teisteanas craolaidh agad mar stiùiriche no mar riochdaire) tha an roinn sa freagarrach dhutsa. Cha bu chòir do dh’fhilmichean a bhtih càil nas fhaide na 5 mionaidean a dh’fhaid.

Airson barrachd fiosrachadh, cuir thugainn post-d .(JavaScript must be enabled to view this email address).