Daoine sa Ghnìomhachas

Chan ann a-mhàin do luchd-tòiseachaidh a tha FilmG agus sinn airson daoine a tha ag obair sna meadhanan mu thràth fhaicinn a’ cruthachadh fhilmichean Gàidhlig, aig ìre, agus  a’ toirt am beachdan air adhart.

Tha pailteas de dhuaisean againn, nam measg Dràma as Fheàrr is Film Aithriseach as Fheàrr.

Tha aig na filmichean ri bhith eadar 0 is 8 mionaidean a dh' fhaid agus ann an Gàidhlig. 

Airson liosta slàn de riaghailtean, faicibh seo, agus gheibh sibh fios teicniceach an seo.