Film Fòn-làimhe as Fheàrr le Filmeadair Òg

Ma tha thusa òg is cruthachail, chan eil leisgeul sam bith agad agus an aon ghoireas a tha dhìth ort nad phòcaid! Tha seo fosgailte do dhaoine òga a tha ag obair air film air an ceann fhèin, air falbh bhon sgoil, ach dh’ fhaodadh tu a bhith ag obair mar phàirt de bhuidheann.

Tha sinn a’ lorg fhilmichean a ghlacas aire dhaoine, dh’fhaodadh am film agad a bhith na dhràma, èibhinn, mar vlog, dealbh-beò. Cho fad ’s a bheir e tlachd dhan luchd-amharc, sin an rud as cudromaiche.