Filmeadairean Òga

Tha sinn gu seachd àraidh airson daoine òga fhaicinn a’ dèanamh na filmichean aca fhèin, agus tha sinn air filmichean air leth fhaighinn bho filmeadairean òga, ag obair air an ceann fhèin, thar nam bliadhnaichean.

Ma tha thusa air filmichean a dhèanamh roimhe gus nach eil, tha FilmG na àite sònraichte son an taisbeanadh.

Nan còrdadh e riut faighinn a-mach mu FilmG 2018 cuir .(JavaScript must be enabled to view this email address) uair sam bith!

*Tha FilmG 2017 seachad, thèid FilmG 2018 a chur air bhog san ÒgMhios ’17