Duais Chuspair FilmG, Film Aithriseach as Fheàrr - FilmG open 2015