Duaisean Aodainn Ùra Guthan Ùra, Duais Roghainn an t-Sluaigh, Film as Fheàrr (Proifeiseanta) - FilmG open 2009