Cluiche-sgrìon as Feàrr, Riochdachadh as Fheàrr - FilmG open 2009