Film Coimhearsnachd as Fheàrr, Film Èibhinn as Fheàrr - FilmG open 2017