Dràma/Comadaidh Goirid as Fheàrr, Cluiche as Fheàrr, Riochdachadh as Cruthachaile, Stiùiriche Ùr as Fheàrr (Inntrigeach Ùr), Duais Cuspair FilmG - FilmG open 2010