Film Coimhearsnachd as Fheàrr, Film Dràma as Fheàrr - FilmG open 2017