Dràma/Comadaidh Goirid as Fheàrr, Stiùiriche Ùr as Fheàrr (Gnìomhachas), Riochdachadh as Cruthachaile - FilmG open 2010