Stiùiriche Ùr as Fheàrr, Film Oileanach as fheàrr, Film Dùthchais as Fhèarr - FilmG open 2018