Stiùiriche as Fheàrr, Film as Fheàrr - FilmG open 2020