Stiùiriche as Fheàrr, Film Dùthchais as Fheàrr - FilmG open 2020