Film as Fheàrr bho Stiùiriche sa Ghnìomhachas, Cluiche as Fheàrr - FilmG open 2020