Film as Fheàrr bho Stiùiriche sa Ghnìomhachas, Film Oileanach as Fheàrr - FilmG open 2020