Stiùiriche Ùr as Fheàrr (Inntrigeach Ùr), Film Oileanach as Fheàrr, Cluiche as Fheàrr, Dràma Goirid as Fheàrr - FilmG open 2012