Duais Cuspair FilmG, Stiùiriche Ùr as Fheàrr (Gnìomhachas), Film Aithris as Fheàrr - FilmG open 2012