Film Coimhearsnachd as Fheàrr, Dràma Goirid as Fheàrr - FilmG open 2012