Duais Cuspair FilmG, Stiùiriche Ùr as Fheàrr (Inntrigeach Ùr) - FilmG open 2011