Stiùiriche Ùr as Fheàrr (Gnìomhachas), Cluiche as Fheàrr, - FilmG open 2011