Moladh sònraichte, Film Aithriseach as Fheàrr - FilmG open 2014