FilmG 2020 Duaisean nan Òigridh

Film as Fheàrr

Taghadh Eadar-Nàiseanta FilmG

Filmeadair Òg as Fheàrr

Film Aithriseach as Fheàrr

Riochdachadh as Fheàrr

Cluiche as Fheàrr

Duais Ghàidhlig nam Fileantach

Duais Ghàidhlig an Luchd-ionnsachaidh

Film as Fheàrr le Buidheann Òigridh

Duais Roghainn an t-Sluaigh

Ri thighinn...