Naidheachdan

Dè tha ‘Air an Stairsich’ a’ ciallachadh dhutsa?

’S e ‘Air an Stairsich’ cuspair FilmG am-bliadhna. Nar beachd-sa, ’s e deagh chuspair a tha seo airson do mhac-meanmna a phiobrachadh, agus freagarrach airson an dà chuid dràma agus aithriseachd.

Ach dè dìreach a tha ‘Air an Stairsich’ a’ ciallachadh dhutsa?

  • mar a tha gu litireil sa Bheurla, air leac an dorais?
  • an rathad, ge be dè cho fada, suas don taigh?
  • aig toiseach gnothaich no slighe ùir?
  • air iomall an t-saoghail?

Tha iomadh dòigh anns am faodadh tu mìneachadh a dhèanamh air ‘Air an Stairsich’ agus tha sinn airson ur beachdan uile fhaicinn ann am film goirid. Carson nach toir thu sùil air an làrach-lìn airson tuilleadh bheachdan fhaighinn air cuspair FilmG.