Naidheachdan

A' Comharrachadh Deich Bliadhna

Thigibh còmhla rinn a chomharrachadh deich bliadhna de FilmG. Tha sinn a’ toirt fiathachadh dhuibh tighinn dhan Tramway air 7 Sultain aig 6.30f.

Tha postairean FilmG a-nise air an aithneachadh mar phàirt sònraichte de bhliadhna nan Gàidheal. agus thèid cuid dhen fheadhainn as fheàrr an taisbeanadh air an oidhche shònraichte seo. Thèid iomradh a dhèanamh air duais sònraichte na bliadhna-sa do mhuinntir a’ ghnìomhachais, agus bidh ceòl beò againn bho bhuanaichean Duais Cheòl-Dùthchais  Radio 2, Josie Duncan agus Pablo Lafuente.

Faigh tiocaid an seo.