2012 Theme: Air an Starsaich

Ann an 2013, b’ e ‘Air an Stairsich’ a bh’ againn mar chuspair. Bha sinn a’ smaoineachadh gum biodh diofar ciall aig seo dha diofar dhaoine. Thug sinn 3 sealladh, gu tur eadar-dhealaichte air an aon chuspair, anns na dealbhan againn a-rithist. Chum sinn Farpais Chuspair airson a’ chiad triop ann an 2012 cuideachd – chaidh na dealbhan a-mach tro na meadhanan-sòisealta agus dh’ iarr sinn air daoine tuairmse a ghabhail air a’ chuspair – agus shoirbhich leis!