Cuspair 2014: Rùn

Ann an 2014, b’ e ‘Rùn’ a bh’ ann agus bha trì dealbhan againn a’ sealltainn air na diofar dhòighean anns an urrainn dhuinn Rùn a mhìneachadh. B’ e seo a’ chiad chuspair a bh’ againn ceangailte ri gaol, rud a tha na annas leis gu bheil gaol a’ nochdadh, ann an seadh, ann an tòrr fhilmichean eadar-dhealaichte.