Cuspair 2015: Gealladh

Chaidh ‘Gealladh : Promise/Vow/Wager’ fhoillseachadh mar chuspair FilmG na bliadhna-sa aig tachartas sgoinneil a bh’ againn airson FilmG a chur air bhog ann an Sgoil Lionacleit. 

Tha sinn air na dealbhan a leanas a chruthachadh airson beagan mìneachadh a thoirt air a' chuspair, ach tha sinn a' creidsinn gum bi beachdan gu leòr agaibh fhèin.