Cuspair 2018: Fìrinn

  

Tha Chris agus Beth airson faighinn a-mach dè dha-rìreabh a thachair dha na sinnsirean aca aig àm a’ chogaidh, agus ged a bhiodh aca ri siubhal tron na linntean, gheibh iad a-mach.

Tha Sam na neach-naidheachd òg san Ruis, ag obair air an ath sgeulachd aige. Saoil dè bhios ann?

Murt ann an taigh beag snog air oir a’ choille. Nighean àlainn òg na theis-mheadhan. Dè gheibh an luchd-sgrùdaidh a-mach?