Mu FilmG

'S e Farpais Fhilmichean Goirid Gàidhlig a th' ann am FilmG a bhios a' ruith gach bliadhna.

Tha am farpais a-nis dùinte airson bliadhna eile, ach cùm cluais ri claisneachd sa Chèitean 2020 airson naidheachd FilmG 13!

BBC ALBA

Le bliadhna soirbheachail eile dha filmeadairean na Gàidhlig seachad aig The Old Fruitmarket, Glaschu, chan eil ann a-nise ach a bhith a' tòiseachadh smaoineachadh air filmichean an ath-bhliadhna! Cuimhnichibh gum bi na criomagan as fheàrr bho chuirm nan Duaisean gan craoladh air BBC Alba Dihaoine-sa (21/2) aig 9.30f.

Naidheachd

Duaisean FilmG 2020

Bha oidhche eile soirbheachail aig filmeadairean na Gàidhlig aig Duaisean FilmG am bliadhna, is iad a' farpais airson fear de na duaisean cliùiteach FilmG a thogail 

barrachd...

FilmG 2013

An Geama

Jonny Kerr