Mu FilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Chithear filmichean 2016 an seo!

Duaisean 2016

Mura deach agad air craoladh beò nan duaisean fhaicinn, no ma tha thu dìreach airson coimhead air Cuirm nan Duaisean uair eile, seo agaibh clàradh de dh'oidhche àibheiseach eile!

Faic na filmichean air fad bhon òigridh agus bho na h-inbhich a ghlèidh duais no a bha air geàrr-liosta.

Naidheachd

FilmG eile a bha fìor shoirbheachail

Chaidh a' chuirm a chumail aig The Old Fruitmarket, ann an Glaschu agus b' iad Fiona NicCoinnich, preasantair BBC ALBA, agus an craoladair telebhisein is rèidio, Niall 

barrachd...

FilmG 2016

Air Stairsich a’ Bhàis

Michael Francis