Mu FhilmG

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Chan fhada gun tèid FilmG 2015 a chur air bhog agus gun cluinn sibh mu chuspair na bliadhna, dèanaibh cinnteach gun cùm sibh cluais ri claisneachd!

Cuspair 2015

Chaidh ‘Gealladh’ fhoillseachadh mar chuspair FilmG na bliadhna-sa aig tachartas sgoinneil a bh’ againn airson FilmG a chur air bhog ann an Sgoil Lionacleit. Anns a bheurla ’s urrainn ‘Gealladh’ na leanas a chiallachadh ‘promise’, ‘vow’ no ‘wager’. Tha sinne air na dealbhan a leanas a cruthachadh mar airson beagan mìneachadh a thoirt air a chuspair, ach tha sinn a creidsinn gum bi beachdan gu leòr agaibh pèin.

Naidheachd

Farpais Bhideo Ciùil ga chuir air Bhog aig Fèis Loopallu le Hunter and the Bear. Aig an deireadh sheachdain a chaidh chaidh sinn gu Fèis Loopallu ann an Ullapul airson am farpais bhideo ciùil aca a chuir air bhog agus filmichean a shealltainn bho na sia bliadhna a chaidh bho thòisich an fharpais. Thàinig Hunter and the Bear dhan teanta againn, a bha air bhoil le daoine a bha airson barrachd...

FilmG 2012

Beartais an Toileachais

Àrd-sgoil Mhalaig