Mu FilmG

Tha Farpais nam Filmichean Goirid a-nise na dheicheamh bliadhna. Chan eil a leithid a dh’àite ann ma tha thu airson do chuid thàlant a thoirt gu aire dhaoine, agus le farsaingeachd de dhuaisean, tha roinn ann dhan a h-uile duine!

Thoir sùil air postairean na bliadhna an seo.

Naidheachd

Brosnachadh do Mhuinntir a' Ghnìomhachais a dhol an sàs ann am FilmG 10

Bha e sgoinneil na h-uimhir fhaicinn aig taisbeanadh FilmG: 10 Bliadhna. Am measg na bha an làthair bha Mairead-Sìne Mason a bha na modal dhuinn ’o chionn 

barrachd...

FilmG 2013

Òir Dhubhach

Acadamaidh Grange