Mu FilmG

’S e “Ann am Priobadh na Sùla” a bh’ againn mar chuspair am-bliadhna.

'S e Farpais Filmichean Goirid a th' ann am FilmG a bhios a' ruith gach bliadhna le duaisean àibheiseach gan tabhainn do luchd-film de gach aois.

Tha farpais na bliadhna-sa dùinte, agus chaidh na buannaichean a ghairm aig cuirm nan duaisean air 8 Gearran. 

Duaisean 2019

Sin agaibh Buannaichean Òigridh agus Buannaichean Inbheach na bliadhna air an gairm!

Gabhaibh sùil air craoladh nan duaisean air Facebook uair sam bith. Chì sibh cò na rionnagan a thug seachad agus a thog duaisean an sin!

 

Naidheachd

Sgoilearan à Loch Abar a’ dèanamh air Venice

Gheibh dithis sgoilearan aig Àrd-sgoil Loch Abar cothrom air leth a bhith an làthair aig Fèis Film Eadar-nàiseanta UNESCO CIAK JUNIOR aig deireadh a’ Ch 

barrachd...

FilmG 2012

A-muigh

Tormod Macleòid