Mu FhilmG

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Nise gu bheil cuspair na bliadhna air fhoillseachadh, chan eil leisgeul agaibh ach toiseach tòiseachaidh a dhèanamh...

Cuspair 2015

Chaidh ‘Gealladh’ fhoillseachadh mar chuspair FilmG na bliadhna-sa aig tachartas sgoinneil a bh’ againn airson FilmG a chur air bhog ann an Sgoil Lionacleit. Anns a bheurla ’s urrainn ‘Gealladh’ na leanas a chiallachadh ‘promise’, ‘vow’ no ‘wager’. Tha sinne air na dealbhan a leanas a cruthachadh mar airson beagan mìneachadh a thoirt air a chuspair, ach tha sinn a creidsinn gum bi beachdan gu leòr agaibh pèin.

Naidheachd

Deagh latha aig an taigh-tasgaidh
Chuir sinn air dòigh bùth-obrach an t-seachdain sa do sgioba Museum & Tasglann nan Eilean a tha air a bhith garbh trang thar nam mìosan a dh’fhalbh. Bha iad airidh air beagan fois is spòrs is mar sin thàinig iad gu FilmG a dh’ fhaighneachd an cuireamaid air dòigh latha a bhiodh feumail barrachd...

FilmG 2012

Oidhche Shàmhach

Elly Welch