Mu FhilmG

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Chan fhada gun tèid FilmG 2015 a chur air bhog agus gun cluinn sibh mu chuspair na bliadhna, dèanaibh cinnteach gun cùm sibh cluais ri claisneachd!

Cuspair 2015

Chaidh ‘Gealladh’ fhoillseachadh mar chuspair FilmG na bliadhna-sa aig tachartas sgoinneil a bh’ againn airson FilmG a chur air bhog ann an Sgoil Lionacleit. Anns a bheurla ’s urrainn ‘Gealladh’ na leanas a chiallachadh ‘promise’, ‘vow’ no ‘wager’. Tha sinne air na dealbhan a leanas a cruthachadh mar airson beagan mìneachadh a thoirt air a chuspair, ach tha sinn a creidsinn gum bi beachdan gu leòr agaibh pèin.

Naidheachd

Kerry Nic a Phì, Lùth-Chleasaiche A’ Cho-Fhaitheis a' cur Farpais FilmG A Seachd air Bhog. Tha sinn toilichte innse gun deach an fharpais a chur air bhog leis an lùth-chleasaiche bho sgioba Alba, Kerry Nic a’ Phì an làthair airson cuspair na bliadhna-sa fhoillseachadh. Chaidh an fharpais a chur air bhog aig Sgoil Lionacleit ann am Beinn nam Faoghla, far an do choinnich Kerry ri tidsearan agus sgoilearan. Chaidh Kerry fhèin barrachd...

FilmG 2010

San Àm ri Teachd

Àrd-sgoil Greenfaulds