Mu FilmG

Tha Farpais nam Filmichean Goirid a-nise na dheicheamh bliadhna. Chan eil a leithid a dh’àite ann ma tha thu airson do chuid thàlant a thoirt gu aire dhaoine, agus le farsaingeachd de dhuaisean, tha roinn ann dhan a h-uile duine!

Thoir sùil air postairean na bliadhna an seo.

Naidheachd

Film le Rionnag FilmG ga Reic air Feadh an t-Saoghail

Tha am film eachdraidheil ‘The Gaelic King’ a chaidh a chl 

barrachd...

FilmG 2013

Seo do Chothrom

Gary Barton