Mu FilmG

’S e “Ann am Priobadh na Sùla” a bh’ againn mar chuspair am-bliadhna.

'S e Farpais Filmichean Goirid a th' ann am FilmG a bhios a' ruith gach bliadhna le duaisean àibheiseach gan tabhainn do luchd-film de gach aois.

Tha farpais na bliadhna-sa dùinte, agus chaidh na buannaichean a ghairm aig cuirm nan duaisean air 8 Gearran. 

Duaisean 2019

Sin agaibh Buannaichean Òigridh agus Buannaichean Inbheach na bliadhna air an gairm!

Gabhaibh sùil air craoladh nan duaisean air Facebook uair sam bith. Chì sibh cò na rionnagan a thug seachad agus a thog duaisean an sin!

 

Naidheachd

Snàmhadair Sgairteil a' Soirbheachadh

Chaidh an duais Stiùiriche as Fheàrr a bhuileachadh air rionnag nam meadhanan sòisealta, Calum MacIllEathain, aig Duaisean FilmG a-nochd (8mh Gearran), fear a tha, ‘s 

barrachd...

FilmG 2012

Air an Stairsich_IRA

Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis