Mu FilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Chithear filmichean 2016 an seo!

Geàrr-liostan

Tha gèarr-liostan an Òigridh agus nan Inbheach a-nis air am foillseachadh!

'S urrainn dhuibh BHÒTADH airson am film as fhèarr leibh chun an 10mh dhen Gearran. Agus feuch gun cuir sibh na filmichean air Facebook agus Twitter ach an dèan daoine eile an aon rud!

Naidheachd

THÈID DUAISEAN FILMG A CHRAOLADH BEÒ AIR-LOIDHNE

Thèid duaisean FilmG a chraoladh beò bhon larach seo bhon Old Fruitmarket ann an Glaschu, a leigeas le luchd-taic agus luchd-farpais nach eil an làthair coimhead air duaisean is dibhearsan na h-oidhche. Cuiridh an craoladh beò ri duaisean FilmG, a bhios nas com-pàirteachail is nas co-obrachail na bha iad a-riamh roimhe, gu h-àraid leis gu bheil 

barrachd...

FilmG 2013

Air an t-Sòfa, Air an t-Sràid

Sgoil Lionacleit