Mu FilmG

Tha Farpais nam Filmichean Goirid a-nise dùinte airson an deicheamh bliadhna. 

Thoirt sùil air inntrigidhean is geàrr-liostaichean àibheiseach na bliadhna an-dràsta ge-tà. 

Bidh Cuirm nan Duaisean ann air 9 Gearran - cùm sùil air na meadhanan-sòisealta airson na naidheachdan as ùire!

Geàrr-liosta 2018

A bheil sibh deiseil is deònach airson cuairt chun na duaisean?!

Tha gèarr-liostaichean na h-Òigridh agus nan Inbheach a-nis air am foillseachadh!

Naidheachd

'S e buannaiche na duais seo…

Tha FilmG air an Òigridh agus na barrachd...

FilmG 2016

Coille Donn

Acadamaidh Chùil Lodair