Mu FilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Tha FilmG 2016 fosgailte gu Diciadain 16 Dùbhlachd 2015!

Cuspair 2016

Chaidh 'Cliù' fhoillseachadh mar chuspair na bliadhna aig tachartas do dh'òigridh ann an Glaschu.

Tha e an còmhnaidh a' còrdadh rinn a bhith beachdachadh air mar a mhìnicheas sinn a' chuspair tro na dealbhan, agus bha Lorraine, John Murdo agus Dùghall àibheiseach air beulaibh a' chamara! 

Thoiribh sùil an seo airson tuilleadh fiosrachadh.

Naidheachd

Clàr-ama nam bùithtean-obrach a’ sìor-fhàs trang!

Tha sgioba FilmG air a bhith trang thar nam beagan sheachdainean a dh’fhalbh, a’ bruidhinn ri tidsearan ann an sgoiltean air feadh na dùthcha mu dheidhinn an fharpais agus a’ cur air dòigh bùithtean-obrach filmidh sna sgoiltean sna mìosan a tha romhainn. Tha sinn a’ tabhann bùth-obrach do thidsearan agus do sgoiltean nach do 

barrachd...

FilmG 2013

Eadar Nèamh no Lutharna

Àrd-sgoil Sheumais Gilleasbuig