Mu FhilmG

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Nise gu bheil cuspair na bliadhna air fhoillseachadh, chan eil leisgeul agaibh ach toiseach tòiseachaidh a dhèanamh...

a dh’ aithghearr

Tha sinn an dùil gum bi na filmichean air fad bho FilmG 2015 a dol air-loidhne air Diciadain 28 Faoilleach. Gheibh sibh an cothrom coimhead air filmichean nan Inbheach agus na h-Òigridh a bharrachd air bhòtadh airson na filmichean as fheàrr leibh. Tha sinne air bhioran, a bheil sibhse?

Naidheachd

Britheamhan Roinn an Òigridh a’ coinneachadh air Dihaoine!
Air Dihaoine an 23mh den Fhaoilleach coinnichidh na britheamhan gus coimhead air filmichean Roinn an Òigridh, aig togalach a’ BhBC aig Pacific Quay, agus gus geàrr-liostan is buanaichean a thaghadh. Le 50 film ann an Roinn an Òigridh, agus na filmichean cho proifeiseanta air an dèanamh ’s a bha gu ruige seo, tha obair mhòr romhpa! ’S iad barrachd...

FilmG 2014

An Cogadh

Sgoil Gramair Dhùn Omhain