Mu FilmG

Bidh an goireas ùr againn deiseil a dh’aithghearr air ar seanail YouTube!  Bhidiothan goirid bho luchd-eòlais sa ghnìomhachas a bheireas taic dhuibh gus bhidio FilmG a chruthachadh am bliadhna!  Cùm sùil a-mach son barrachd fiosrachadh air ar meadhanan-sòisealta.  Cuimhnich cuideachd gum bi an AR Booklet againn cuideachd am bliadhna le gach bhideo na bhroinn sa sgoil!

BBC ALBA

Tha farpais FilmG a-nis fosgailte le ar cuspair na bliadhna, Èirich!  Faodaidh sibh tòiseachadh ur filmichean a chlàradh is bidh barrachd fiosrachadh mu dheidhinn mar a chuireas sibh ur filmaichean thugainn am bliadhna a dh’aithghearr!  Chan fheum sibh uidheamachd gleansach.  Tha filmichean fòn-làimhe ceadaichte am bliadhna!

Naidheachd

Cur Air Bhog Air-loidhne

Chaidh farpais nam filmichean goirid Gàidhlig, FilmG, a chur air bhog le aodann aithnichte bho shaoghal nam meadhanan Gàidhlig, a’ toirt seachad comhairle, cleasan, agus fiosracahdh 

barrachd...

FilmG 2019

Blas na h-Eadailt

Anndra Cuimeanach