Mu FilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Chithear filmichean 2016 an seo!

Cuspair 2017: Strì

Chaidh Cuspair FilmG 9 fhoillseachadh aig Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig – agus gu h-iomchaidh, as dèidh còrr is ceud tuairmse, ‘s e ‘Strì’ a th’ ann!

Cluinnear barrachd mu chuspair FilmG 9 an seo.

Naidheachd

Farpais YouTube na h-Olympics

Tha sinn air leth toilichte agus sinn air vlogs fhaighinn bho òigridh de ghach aois, mu dheidhinn iomadh seòrsa spòrs. Chaidh cuid an deasachadh gu snasail, 

barrachd...

Aithris Spòrs

Ma tha thusa dèidheil air spòrs, agus air a bhith bruidhinn air spòrs – carson nach cuir thu staigh son an duais ùr a tha seo am-bliadhna? Nan còrdadh e riutsa a bhith ag obair aig ìre Derek ‘Pluto’ Moireach no Ùisdean MacIllInnein, faigh tuilleadh fiosrachaidh air duilleagan nan Inbheach agus na h-Òigridh.

FilmG 2015

Glacte

Helen Macdonald