Duaisean 2017

Clàradh de dhuaisean na bliadhn' uiridh ri fhaicinn an seo a chàirdean. Feuch am faic thu duine sam bith air a bheil thu eòlach, a' togail duais no a' crathadh ris a' chamara a bhon t-sèithear ac'!

 

 

Buanaichean 2017

Chì sibh na filmichean a shoirbhich ann an Roinn na h-Òigridh agus Roinn nan Inbheach an seo. Abair gun robh obair dhoirbh aig na britheamhan. Tàlant air leth. Mealaibh ur naidheachd, fairpisich 2017!

 

Naidheachd

FilmG Air na Sgeirean

Tha an cleasaiche 's am filmeadair, Dòmhnall Eòghainn MacFhionghain a’ dèanamh air Èirisgeigh airson Fèis On the Rocks air a’ rathad air ais  

barrachd...

Aithris Spòrs

Tha neach-aithris spòrs gealltanach, Ceit Bradley, à Àird nam Murchan air a bhith còmhla ris an sgioba riochdachaidh aig dachaigh Glasgow Warriors an dèidh buannachadh ann am FilmG 2017. Leugh barrachd a-seo.

 

 

FilmG 2012

An t-Àite Eadar na Facail

Sam Love