Mu FhilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Tha FilmG 2016 fosgailte gu Diciadain 16 Dùbhlachd 2015!

Cuspair 2016

Chaidh 'Cliù' fhoillseachadh mar chuspair na bliadhna aig tachartas do dh'òigridh ann an Glaschu.

Tha e an còmhnaidh a' còrdadh rinn a bhith beachdachadh air mar a mhìnicheas sinn a' chuspair tro na dealbhan, agus bha Lorraine, John Murdo agus Dùghall àibheiseach air beulaibh a' chamara! 

Thoiribh sùil an seo airson tuilleadh fiosrachadh.

Naidheachd

FilmG a' cur co-fharpais Filmichean Coimhearsnachd air bhog aig Ceòlas

Bha sinn aig Ceòlas, an fhèis ciùil is dannsa ann an Uibhist a Deas, Didòmhnaich 5 An t-Iuchar, airson a' cho-fharpais filmichean coimhearsnachd a chur air bhog.  Bidh sinn a' tairgsinn duais airson Film Coimhearsnachd as Fheàrr a h-uile bliadhna agus am-bliadhna gabhar ri filmichean 

barrachd...

FilmG 2015

Lorg mo Leannan

Ronan White