Mu FhilmG

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Nise gu bheil cuspair na bliadhna air fhoillseachadh, chan eil leisgeul agaibh ach toiseach tòiseachaidh a dhèanamh...

Cuspair 2015

Chaidh ‘Gealladh’ fhoillseachadh mar chuspair FilmG na bliadhna-sa aig tachartas sgoinneil a bh’ againn airson FilmG a chur air bhog ann an Sgoil Lionacleit. Anns a bheurla ’s urrainn ‘Gealladh’ na leanas a chiallachadh ‘promise’, ‘vow’ no ‘wager’. Tha sinne air na dealbhan a leanas a cruthachadh mar airson beagan mìneachadh a thoirt air a chuspair, ach tha sinn a creidsinn gum bi beachdan gu leòr agaibh pèin.

Naidheachd

Sgioba FilmG air a bhith Trang. Tha Eilidh againn fhìn air a bhith trang bho chionn beagan sheachdainnean a' tadhal air colaistean is oilthighean air feadh Alba, ag innse do dh'oileanaich mu FhilmG. Tha oilthighean is colaistean nan àitichean sònraichte math airson tàlant ùr a lorg dha BBC ALBA, am prìomh amas aig FilmG.    Tha Eilidh air a bhith barrachd...

FilmG 2012

Luchd-naidheachd Òg air an Stairsich

Fios - Sporsnis Ltd