Mu FilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Tha FilmG 2016 fosgailte gu Diciadain 16 Dùbhlachd 2015!

Cuspair 2016

Chaidh 'Cliù' fhoillseachadh mar chuspair na bliadhna aig tachartas do dh'òigridh ann an Glaschu.

Tha e an còmhnaidh a' còrdadh rinn a bhith beachdachadh air mar a mhìnicheas sinn a' chuspair tro na dealbhan, agus bha Lorraine, John Murdo agus Dùghall àibheiseach air beulaibh a' chamara! 

Thoiribh sùil an seo airson tuilleadh fiosrachadh.

Naidheachd

4 Seachdainean Eile!

Tha ceann-là FilmG 2016 a’ teannadh oirnn agus sinn ag iarraidh air fairpisich na filmichean a chur thugainn ro mheadhan-oidhche air 16 Dùbhlachd! Mar a bhios a’ tachairt gach bliadhna tha dùil againn gun tèid tàlant ùr a thoirt am bàrr, gu sònraichte agus duaisean de £1000 an tè againn airson an Dealbh-beò as 

barrachd...

FilmG 2012

Taistealachd

Alison Lang