Mu FilmG

Bidh an goireas ùr againn deiseil a dh’aithghearr air ar seanail YouTube!  Bhidiothan goirid bho luchd-eòlais sa ghnìomhachas a bheireas taic dhuibh gus bhidio FilmG a chruthachadh am bliadhna!  Cùm sùil a-mach son barrachd fiosrachadh air ar meadhanan-sòisealta.  Cuimhnich cuideachd gum bi an AR Booklet againn cuideachd am bliadhna le gach bhideo na bhroinn sa sgoil!

BBC ALBA

Tha farpais FilmG a-nis fosgailte le ar cuspair na bliadhna, Èirich!  Faodaidh sibh tòiseachadh ur filmichean a chlàradh is bidh barrachd fiosrachadh mu dheidhinn mar a chuireas sibh ur filmaichean thugainn am bliadhna a dh’aithghearr!  Chan fheum sibh uidheamachd gleansach.  Tha filmichean fòn-làimhe ceadaichte am bliadhna!

Naidheachd

Duaisean FilmG 2020

Bha oidhche eile soirbheachail aig filmeadairean na Gàidhlig aig Duaisean FilmG am bliadhna, is iad a' farpais airson fear de na duaisean cliùiteach FilmG a thogail 

barrachd...

FilmG 2016

ReStore

Ionad Ionnsachaidh Cothrom