Abair oidhche!

Clàradh de dhuaisean na bliadhn' uiridh ri fhaicinn an seo a chàirdean. Feuch am faic thu duine sam bith air a bheil thu eòlach, a' togail duais no a' crathadh ris a' chamara a bhon t-sèithear ac'!

 

 

Abair oidhche!

Clàradh de dhuaisean na bliadhn' uiridh ri fhaicinn an seo a chàirdean. Feuch am faic thu duine sam bith air a bheil thu eòlach, a' togail duais no a' crathadh ris a' chamara a bhon t-sèithear ac'!

 

 

Naidheachd

Farpais Phostair FilmG

Buinnig Latha aig Photoshoot FilmG! Airson an deicheamh bliadhna de FhilmG a chomharrachadh, tha sinn a’ ruith farpais shònraichte do chlann àrd-sgoile. Tha postairean FilmG nam pios 

barrachd...

Aithris Spòrs

Tha neach-aithris spòrs gealltanach, Ceit Bradley, à Àird nam Murchan air a bhith còmhla ris an sgioba riochdachaidh aig dachaigh Glasgow Warriors an dèidh buannachadh ann am FilmG 2017. Leugh barrachd a-seo.

 

 

FilmG 2014

Ò mo Dhùthaich

Àrd Sgoil Àird nam Murchain