Cuspair 2014

Theme image

B'e "Rùn" cuspair FilmG na bliadhna sa. Tha seo a' toirt a-steach rùn dìomhair agus rùn gaoil. Chaidh an barrachd...

Buannaichean

Mealaibh ur naidheachd, buannaichean FilmG 2014! Faic an liosta slàn airson FilmG Inbhich agus FilmG Òigridh.

Naidheachd

Gary Lewis agus Greg Hemphill am-measg chleasaichean ainmeil a’ toirt nan duaisean seachad aig cuirm dhuaisean nàiseanta filmichean Gàidhlig. Nochd cleasaichean ainmeil ann an Glaschu a-nochd (Dihaoine 14 Màirt) barrachd...

FilmG 2014

Gaisgich Sònraichte nach eil cho Sònraichte

Àrd-sgoil Greenfaulds