Mu FilmG

'S e Farpais Fhilmichean Goirid Gàidhlig a th' ann am FilmG a bhios a' ruith gach bliadhna.

Tha sinn air teannadh air FilmG 12, agus abair gu bheil duaisean àibheiseach againn! 

Cuspair 2020

Chaidh “Treòraich” ainmeachadh mar chuspair FilmG 12. Chi sibh dealbhan is bhideothan na bliadhna airson ur cur gu dol a’ smaoineachadh air beachdan airson na filmichean agaibh.

Tha iomadh roinn anns an fharpais airson fhilmichean dràma, èibhinn, aithriseach.

 

Naidheachd

A' gairm dhaoine òga cruthachail!

Tha na làithean-saora air tòiseachadh son a’ chuid mhòr air feadh na dùthcha agus mar sin tha Farpais Dealbh-Beò an t-Samhraidh fosgailte aon uair 

barrachd...

FilmG 2019

Am Bruadar

Ìle Bheò