Mu FilmG

Tha Farpais nam Filmichean Goirid a-nise dùinte airson an deicheamh bliadhna. 

Thoirt sùil air inntrigidhean is geàrr-liostaichean àibheiseach na bliadhna an-dràsta ge-tà. 

Bidh Cuirm nan Duaisean ann air 9 Gearran - cùm sùil air na meadhanan-sòisealta airson na naidheachdan as ùire!

Na Filmichean

Tha fios againn co a bhuannaich, chaidh na duaisean uile a thoirt seachad, ach mar nach eile thusa deiseil airson farpais na bliadhna-sa a bhith seachad nach gabh thu suil air buanaichean na h-Òigridh agus nan Inbheach – tha na filmichean èibhinn, dùbhlanach agus lann dibhearsain!

Naidheachd

Sgoilear Àrd-sgoil Gheàrrloch a' tadhal aig Geama Ross County

Fhuair Anndra Cuimeanach, às an Leathad ann an Ros an Iar, a dhuais a choisinn e airson Aithris Spòrs As Fheàrr aig FilmG nuair a 

barrachd...

FilmG 2013

Miann

Àrd-sgoil Dhùn Òmhainn