Mu FilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Chithear filmichean 2016 an seo!

Cuspair 2017: Strì

Chaidh Cuspair FilmG 9 fhoillseachadh aig Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig – agus gu h-iomchaidh, as dèidh còrr is ceud tuairmse, ‘s e ‘Strì’ a th’ ann!

Cluinnear barrachd mu chuspair FilmG 9 an seo.

Naidheachd

FilmG agus rionnag nam meadhanan sòisealta a’ dèanamh air Beinn nam Fadhla

Tha Calum MacIlleathain, rionnag BBC The Social, gu bhith cuide ri sgioba FilmG aig Fèis Eilean Dorcha air an deireadh-sheachdain. Bidh e a’ toirt seachad comhairle do 

barrachd...

Aithris Spòrs

Ma tha thusa dèidheil air spòrs, agus air a bhith bruidhinn air spòrs – carson nach cuir thu staigh son an duais ùr a tha seo am-bliadhna? Nan còrdadh e riutsa a bhith ag obair aig ìre Derek ‘Pluto’ Moireach no Ùisdean MacIllInnein, faigh tuilleadh fiosrachaidh air duilleagan nan Inbheach agus na h-Òigridh.

FilmG 2012

Fear-Poilis, Dà Amadan, Trì Dubhlain

Àrd-sgoil Àird nam Murchan