Mu FhilmG

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Chan fhada gun tèid FilmG 2015 a chur air bhog agus gun cluinn sibh mu chuspair na bliadhna, dèanaibh cinnteach gun cùm sibh cluais ri claisneachd!

Buannaichean

Abair gun d' fhuair sinn measgachadh air leth dh' fhilmichean airson FilmG 2014.

Meala naidheachd dha na buannaichean! Faic an liosta slàn airson FilmG Inbhich agus FilmG Òigridh.

Naidheachd

A’ DÈANAMH DEISEIL AIRSON FILMG 2015!. Tha sinn toilichte innse gu bheil sinn trang ag ullachadh airson an t-seachdamh bliadhna de dh’Fharpais nam Filmichean Goirid Gàidhlig agus a’ coimhead air adhart ri bliadhna soirbheachail barrachd...

FilmG 2011

Glic ri Glaoidhc

Àrd-sgoil an Òbain